माझी आत्या

शॉर्ट सेक्स स्टोरीस वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
Post Reply
admin_dsk
Site Admin
Posts: 1170
Joined: Sun Jan 24, 2021 2:43 pm
Location: INDIA
Contact:

माझी आत्या

Post by admin_dsk »

नमस्कार माझे नाव समीर वय 20 वर्ष .मी पुण्याचा रहिवासी आहे अगदी लहानपणापासून मी माझ्या आत्या कडे पुण्यात राहतो तसे माझे मूळ गाव कराड आहे. माझ्या आत्याचे माझ्यावर खूप जीव आहे त्यामुळे तिने मला तिच्याकडे ठेऊन घेतले. आत्याला दोन मुलगे आहेत मोठा मुलगा अमेरिकेत आणि दुसरा दिल्ली मध्ये नोकरी करतो. मी enggineering च्या दुसऱ्या वर्षात शिकतोय. मी माझ्या क्लास मध्ये खूप फेमस आहे कारण सुद्धा तसेच आहे. मी दिसायला खूप handsom आहे आणि अभ्यासात सुद्धा खूप हुशार आहे. त्यामुळे क्लास मधील सगळ्या मुली माझ्याशी बोलण्याचा खूप प्रयन्त करतात पण मला त्यांच्याशी फार बोलायला आवडत नाही. कॉलेज संपल्यानंतर मला कधी एकदा घरी यावं असं वाटायचं कारण मी माझ्या आत्यापासून फार वेळ लांब राहू शकत नाही. माझे आत्यावर आणि आत्याचे माझ्यावर खूप जीव आहे. माझे आतोबा एका खासगी कंपनी मध्ये मोठया हुद्द्यावर नोकरी ला आहेत त्यामुळे त्यांना कामा निमित्त बऱ्याच वेळा देशाबाहेर जावं लागायचं ते महिना भर तरी घरी येत नसत त्यामुळे घरी मी आणि आत्या दोघेत राहत असू. लहान असल्यापासून मी आत्या जवळ झोपायचो आता ही मी आत्याकडेच एकाच बेड वरती झोपतोय. माझे आतोबा त्यांची रूम वेगळी आहे त्यामुळे मी आणि आत्या एकाच रूम मध्ये एकाच बेड वरती झोपतो. माझे आणि आत्याचे संबंध खूप मोकळे आहेत मी तिला सगळ्या गोष्टी share करतो. कॉलेज मधल्या सगळ्या गमती जमती, सगळं तिच्याशी डिस्कस करतो. ती आताही मला तिच्या कुशीत घेऊन झोपते. तिच्या कुशीत झोपलं की दिवसभराचा त्राण एका मिनिटात नाहीस होतो आणि मला पटकन झोप लागते. अरे मला माफ करा, माझ्या आत्याबद्दल तुम्हाला संगीतलेलंच नाही तिचे नाव सुशीला तिचे वय 45 च्या आसपास आहे तरीपण ती 40 ची वाटते, ती दिसायला खूप सुंदर आहे, सगळ्या बायका तिच्या सौन्दर्यकडे बघून जळतात, सगळ्यांना तिचा हेवा वाटतो, अशी सुंदर स्त्री माझी आत्या आहे याचा मला खूप गर्व वाटतो. कॉलेज वरून आल्यानंतर ती माझ्यासाठी नास्ता तयार करून ठेवायची, कधी कधी ती मला तिच्या हाताने भरावयाची मला, मी तिला सांगायचो की "अगं आत्या मी आता लहान आहे का, मला भरवायला" तर ती मला जवळ घेऊन माझ्या गालाचा मुका घेऊन म्हणायची " तू आताही माझ्यासाठी माझा समु बाळच आहेस" ती प्रेमाने मला समु म्हणते.
तो दिवस उगवण्या आधी माझे आणि आत्याचे जीवन खूप छान निखळ असे व्यतीत होत असे. तिच्या सख्ख्या मुलांवर सुद्धा कधी तीने एवढे प्रेम केले नाही जेवढे माझ्यावर केलेत त्यामुळे माझी आत्या मला खूप प्रिय आहे.
पण आमच्या दोघांच्या आयुष्यात तो दिवस आला ज्याची कल्पना सुद्धा आम्ही दोघांनी केली न्हवती.
त्या दिवशी मी कॉलेज वरून येताना वाटेत मला एक पुस्तकाचं दुकान लागलं. दुकान कसलं तो माणूस रोड वरतीच पुस्तक मांडून बसलेला होता, मी सहजच पुस्तक चाळत तिथे उभा होतो माझ्या शिवाय तिथे दुसरा कोणी गिर्याईक न्हवता त्यामुळे तो दुकानदार सुद्धा निवांतच बसलेला होता, पुस्तक चाळता चाळता मला एक विचित्र नावाचं पुस्तक सापडले त्याचे नाव होते "कौंटुंबिक प्रेम कथा" मला त्या पुस्तकाचं नाव खूप आवडले त्यामुळे ते पुस्तक न चाळताच तसेच विकत घेऊन माझ्या बॅगेत टाकून मी घरी निघालो. घरी आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे आत्याने नास्ता केलेला होता तो खाऊन मी रूम मध्ये जाऊन sheet काढू लागलो, त्या मध्ये खूप वेळ गेला आणि रात्रीचे 9 वाजले, आत्याने मला जेवणासाठी हाक मारली आणि मी जेवायला गेलो जेवण झाले की पुन्हा माझ्या कामाला लागलो आणि आत्या किचेन मध्ये सगळं आवरत होती हे रोजचं routin होतं,
Sheet काढता काढता रात्रीचे 2 वाजले मला झोप यायला लागली त्यामुळे मी बेड वरती आत्याच्या बाजूला जाऊन झोपलो, तीला गाढ झोप लागलेली होती आणि मला सुद्धा खूप झोप येत होती त्यामुळे मी लगेच झोपी गेलो.
दुसऱ्या दिवशी मला कॉलेज मध्ये sheets submit करायच्या होत्या त्यामुळे मी लवकर आवरून आत्याला निरोप देऊन कॉलेज मध्ये पोहचलो, तिथे गेल्यानंतर मला कळले की आमचे sir आज रजेवर आहेत त्यामुळे आज sheet submit होणार नाहीत मग आता काय करायचे या विचारात असताना मला काल विकत घेतलेल पुस्तक आठवलं, मग मी कॉलेज च्या गार्डन मध्ये जाऊन ते पुस्तक उघडून वाचू लागलो मला index बघता बघता मला एक स्टोरी दिसली तीच नाव होतं मी आणि माझी आत्या नाव इंटरेस्टिंग होतं त्यामुळे मी वाचायला सुरुवात केली. आणि मला शॉक बसला ती स्टोरी एक सेक्स स्टोरी होती आणि तीसुद्धा आत्या आणि तिचा भाच्च। या दोघांमध्ये मला खूप राग आला ते पुस्तक मी लांब भिरकावून दिलं असं कसं कोणी लिहू शकतो आपल्या आत्याविषयी असे घाणेरडे विचार कोणी कसं करू शकत याचा मला खूप राग आला, मग मी थोडा वेळ शांत बसून होतो माझा राग शांत झाला. मी पुन्हा त्या पुस्तकाकडे पाहिले आणि माला उत्सुस्तकता लागून राहिली की पुढे त्या स्टोरी मध्ये काय झाले असेल मे उठलो आणि ते पुस्तक हातात घेऊन पुन्हा वाचायला लागलो मला वाचता वाचता उत्तेजीत झहल्यासारखे वाटले मी माझ्या पॅन्ट काढे पाहिले तर माझा lund कडक झालेला होता तेसुद्धा माझ्या आत्याच्या विचाराने, माझा मलाच खूप राग आला आणि मी ते पुस्तक बंद करून घरी निघालो.
मी ते पुस्तक बंद करून घरी निघालो, घरी आल्या नंतर आत्या ने हसून माझे स्वागत केले आणि विचारलं की "आज तुझा दिवस कसा गेला" मी तिला सांगितलं की " आज आमचे सर रजेवर होते त्यामुळे submission झालं नाही" असे बोलून मी रूम मध्ये गेलो आणि फ्रेश होऊन हॉल मध्ये येऊन बसलो.
आत्या माझ्यासाठी चहा व नास्ता घेऊन आली. मी तो संपवला आत्याने कप व प्लेट घेऊन kitchen मध्ये निघाली. मी तिच्या पाठमोऱ्या आकारकडे बघतच राहिलो. तिने लो कट ब्लॉउज घातला होता आणि तिची अर्धी उघडी पाठ खूपच मादक दिसत होती. ती चालताना खूप मादक चालत होती. तिच्या गाडीकडे पाहिलं आणि पाहतच राहिलो. ती चालताना तिचे दोन्ही कुल्हे मंद गतीने हलत होते. ते बघून माझा lund खाडकन उठला. मी त्याला माझ्या शॉर्टस मध्ये दाबण्याचा प्रयन्त करू लागलो. पण ते अश्यक्य होत. कितीही दाबून ठेवलं तरी त्याचा मोठा आकार दिसत होता, म्हणून मी रूम मध्ये जाऊन बेड वरती पालथा पडलो, आत्या आली व तिने विचारले की का झोपलास, तुझी त्यबेत बरी नाही का, मी म्हणालो की असं काही नाही सहजच पडलोय. हे ऐकून ती बरं म्हणाली आणि रात्रीचे जेवण बनवण्यासाठी kitchen मध्ये गेली. मी बराच वेळ तसाच पडून होतो. मला काय करावं ते सुचत न्हवत, थोड्या वेळाने मी kitchen मध्ये येऊन आत्याशी बोलायला लागलो.
मी: आत्या लग्न होऊन किती वर्षे झालीत?
आत्या: 30 वर्ष झालीत. का रे आज अचानक अस का विचारतोयस?
मी: नाही सहजच, तुझ तुझ्या नवऱ्यावर म्हणजे आतोबां वर खूप प्रेम आहे ना?
आत्या: हो आहे सगळ्या बायकांचं त्यांच्या नवऱ्यांवर प्रेम असतंच
मी: पण तुला कधी त्यांचा राग येत नाही का? कारण ते नेहमी तुझ्यापासून लांब राहतात, कामानिमित्त बाहेर गावी असतात, तुला वाटत नाही का आपला नवरा आपल्या जवळ असावा
आत्या: वाटत खूप वाटत, पण काम सुद्धा महत्वाचा आहे, त्यामुळेच तर आपण इतके चांगले राहू शकतो, पण त्यांची कमी दूर करण्यासाठी तू माझ्या जवळ आहेस ना, माझा samu बाळ असताना मला दुसरा कोणी कशाला हवाय असं म्हणून तिने माझ्या गालाचा मुका घेतला, मुका घेताना स्तनाचा हलकासा स्पर्श माझ्या दंडाला झाला, त्यामुळं मी खूप उत्तेजित झालो. मग मी सुद्धा आत्याच्या दंडाला धरून तिला जवळ घेऊन तिच्या गालावर kiss केला आणि i love you आत्या असं म्हणालो. व हॉल मध्ये जाऊन बसलो. या सर्व बोलण्यावरून मला एक गोस्ट समजली की आत्या वरून जरी दाखवत नसली तरी आतून खूप दुःखी आहे, साहजिक आहे प्रत्येक स्त्रीला असं वाटत की तिचा नवरा जवळ राहावा, नवऱ्याने प्रेम करावे, पण सगळ्यांच्या बाबतीत असं होतच अस नाही. मला आत्याच खूप वाईट वाटलं पण मी एक गोष्ट ठरवली की आत्याला कधीच दुखवायच नाही. तिला नेहमी खुश ठेवायचं.
रात्रीचे 9 वाजले आत्याने जेवायला ताट वाढली आम्ही दोघांनी जेवण केलं. आणि tv बघत बसलो. रोज रात्री आत्या माझ्या डोक्याचं मालिश करून देते आजपण ती डोक्याचं मालिश करू लागली पण आज तिचा स्पर्श मला खूप मोहून टाकत होता, तिचे हात अजून सुद्धा खूप मऊ व नाजूक होते, ती हळू हळू माझ्या डोक्याचं मालिश करू लागली, मी डोळे मिटून दुपारी वाचलेलं पुस्तक आठवू लागलो. आत्याच्या बोटांचा नाजूक स्पर्श आणि ती स्टोरी त्यामुळं माझा लवडा पुन्हा ताठू लागला.
Tv बघता बघता रात्रीचे 10:30 वाजले. दिवस भरच्या कामाने आत्या थकून जाते त्यामुळे ती झोपायला गेली व मी tv बघत बसलो. पण tv बघण्यात माझे लक्ष लागत न्हवते माझ्या डोक्यात फक्त आत्या होती. कितीही प्रयन्त केल तरी आत्या काही डोक्यातून जात न्हवती. थोड्या वेळाने मी झोपायला रूम मध्ये गेलो. आम्हला रूम मध्ये पूर्णपणे अंधार करून झोपायची सवय आहे. त्यामुळे रूम मध्ये अंधार होता. फॅन चा तेवढा आवाज येत होता. आमच्या पलंगा जवळची खिडकी उघडी होती त्यामुळे मी ती खिडकी बंद केली. अंधार असल्यामुळं मला नीटसे दिसत न्हवते, पण रोजची सवय त्यामुळं मी बरोबर बेड वरती जाऊन झोपलो. झोपताना माझा हात आत्याच्या हाताला लागला. मी विचार केला व हळूच आत्या कडे पाहिलं. तू माझ्याकडे पाठ करून झोपली होती. त्यामुळे तिची गोरी पाठ अंधारात सुद्धा थोडीशी दिसत होती. मी तिच्याकडे सरकलो. तिला चिकटून झोपलो. माझा एक हात पुढे नेऊन तिच्या पोटावरती ठेवला. आत्या गुडघ्यात पाय दुमडून झोपली होती मी सुद्धा माझे पाय तिच्या सारखेच केले आणि तिला थोडस जवळ ओढून पोटावरती दाब दिला. ती आणखीन माझ्या जवळ आली त्यामुळं माझा ताठ झालेला लवडा तिच्या गांडीवरती लागत होता. त्या मुळे मी खूप उत्तेजित झालो. मी आणखीन थोडा आत्याला जवळ ओढलं. मला कंट्रोलच होत न्हवतं. आत्या झोपेत होती तिला काहीच कळत न्हवतं. मी तिला चिकटून तसाच झोपी गेलो.
सकाळ कधी झाली कळलच नाही. आत्याने मला उठवलं. मी उठून अंघोळ केली. व नास्ता करायला आलो.त्यावेळी आत्या मला म्हणाली की "रात्री तू खूप हालचाल करत होतास, तुला झोप लागली ना नीट" मी हो म्हणालो आणि बॅग घेऊन कॉलेज ला निघालो.
मी बॅग घेऊन कॉलेज ला निघालो. दिवसभर माझ लक्ष कशातच लागत न्हवत. मला माझी आत्या आठवत होती. संध्याकाळी कॉलेज सुटल्यावर मी घरी निघालो. वाटेत मला काहीतरी सुचलं आणि मी तुळशी बागेत गेलो आणि तिथे आत्यासाठी एक छानसा मोगऱ्याच्या फुलांचा गरज घेतला आणि घरी आलो. घरी आल्यानंतर fresh होऊन चहासाठी हॉल मध्ये आलो. माझ्या हातात तो गजरा होता तो मी माझ्या मागे लपवुन ठेवला, आत्या चहा घेऊन आली चहा पिता पिता आत्या ने विचारले, " समु वास खूप छान येतोय रे, मोगऱ्याचा वास आहे". मग मी आत्या ला म्हणलो की " डोळे बंद कर तुझ्यासाठी एक surprise आहे" आत्या हसली आणि तिने डोळे बंद केले. मी तो मोगर्याच्या फुलांचा गजरा तिच्यासमोर केला, आणि म्हणलो "डोळे उघड". आत्याने तो गजरा पहिला आणि ती खूप आनंदित झाली, आनंदाने तिच्या डोळ्यात पाणी आले ती मला म्हणाली.
आत्या : तुला कसं कळलं की मला गजरा आवडतो म्हणून.
मी : आत्या तुला काय आवडत ते मला सगळं माहिती आहे.
आत्या : तुझे आतोबा माझ्या साठी गजरा आणायचे जेव्हा आमचं नवीन लग्न झालेलं होत, नंतर नंतर ते त्यांच्या कामात गुंतले त्यामुळे त्यांना कधी जमलं नाही, माझी सगळी हौस मौज करायची राहून गेली.
मी : dont worry आत्या अग मी आहे ना तुझा भाचा, मी तुझी सगळी हौस मौज पूर्ण करेन.
आत्या: हो रे बाळा, ये असा जवळ हा गजरा माझ्या केसात माळ.
मी तो गजरा आत्याच्या केसात लावला. गजरा लावताना मी मुद्दाम आत्याच्या अगदी जवळ जाऊन उभा राहिलो आणि तिच्या गांडीवर माझ्या लंडाचा हलका स्पर्श होईल असा उभा होतो. तो गजरा लावला आणि मी आत्याच्या कमरेत हात घातला आणि तिच्या मुलायम पोटाला घट्ट धरून तिला जवळ ओढून घेतलो. त्यामुळे ती आणखीन जवळ आली आणि माझा लंड तिच्या मागे चिकटला. आत्या म्हणाली "हे काय करतोयस? सोड मला" मी म्हणालो थांब माझ्या सोबत अशीच ये. मी तिला तसाच धरून बेड रूम मध्ये घेऊन आलो. चालता चालता माझा लंड आत्याच्या गांडीवर मागे पुढे होत होता. त्यामुळे मी खूप एक्साईट झालो. बेड रूम मध्ये मी आत्याला mirror समोर उभ केलं आणि म्हणालो " बघ तुला गजरा किती छान दिसतोय, तू खूप सुंदर दिसतेस. असे म्हणून मी तिच्या खांद्यावर्ती माझ डोकं ठेवलं. आत्या हसली आणि हो म्हणली. मी बोलता बोलता आत्याच्या बेंबी मध्ये माझा एक बोट घातला. आणि दुसऱ्या हाताने आत्याचे केस एका बाजूला करून आत्याच्या मानेवरती हलकासा kiss घेतला. तिच्या तोंडातून आहहहह...... असा हलकासा आवाज आला. मी पुन्हा एक kiss घेतला, तसे आत्या अचानक बाजूला झाली आणि म्हणली " सरक बाजूला हो मला काम आहेत खूप" आणि ती kitchen मध्ये गेली. तिला काय वाटलं असेल हा विचार करत मी तासाच बेडरूम च्या खिडकीत उभा राहिलो. बराच वेळ झाल्यानंतर मी हॉल मध्ये येऊन tv बघत बसलो आणि आत्या kitchen मध्ये स्वयंपाक करायला लागली. रात्री जेवणं झाल्यानंतर आत्याने सगळे आवरले व ती झोपायला गेली. मी बाजूच्या रूम मध्ये अभ्यास करत बसलो. रात्रीचे 11 वाजले मला कंटाळा आला म्हणून मी झोपायला बेडरूम मध्ये गेलो. रूम मध्ये पूर्ण अंधार असल्या कारणाने आणि माझ्या नेहमीच्या सवयीने मी बेड वरती जाऊन झोपलो. आज एक वेगळी गोष्ट मला जाणवली की आत्या नेहमी बेड च्या भिंतीकडे झोपते पण आज ती थोडीशी माझ्या बाजूला झोपली होती. मी कालच्या रात्री सारखा direct आत्याच्या मागे चिकटून जाऊन झोपलो आणि तिच्या पोटावर माझा हात दाबला. मला अगदी हलकासा आहहहह....असा आवाज आला. आत्याच्या केसात तो गजरा अजून ही होता त्या वासामुळे मला बेडरूम मध्ये एक प्रकारची धुंदी पसरली होती त्यामुळे मी जास्तच उत्तेजीत झालो होतो. मला वाटले की आत्ता झोपेत आहे त्यामुळे ती असा आवाज करत असेल. मी उठलो आत्या कडे पाहिलो ती डोळे मिटून शांत पडली होती.मी तिच्या पायांकडे पाहिलो. तिची साडी तिच्या पिंडऱ्यांपर्यंत आली होती मी तिच्या पायांवर हळुवार पणे हात फिरवायला लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने आत्या थोडीशी हलली. मी त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं. हळू हळू तिची साडी तिच्या मांड्या पर्यंत वरती करून मी तिच्या गरम अश्या मांड्या वरती हात फिरवायला लागलो. तिचे मांड्या अगदी केळीच्या झाडाच्या बुंध्या प्रमाणे अगदी मुलायम होत्या. मी हलकेच तिच्या मांडीवर kiss घेतला. आत्या अजूनही झोपेत होती अधून मधून थोडीशी हालचाल करायची पण ती उठली नाही. मी तसाच तिच्या मांड्या वरती हात फिरवत राहिलो. तिच्या बाजूला झोपून मी माझा एक पाय तिच्या अंगावरती टाकला आणि माझ्या पायाने तिचे मांड्या चोळायला लागलो. माझा एक हात तिच्या पोटावर फिरत होता आणि मी माझ्या लंडाचा दाब आत्याच्या गांडीवर करत होतो. मी एक विचार केला. आत्याचा गजरा काढला आणि सगळी फुलं मी बेड वरती पसरवली. त्यामुळे फुलांचा जास्तच वास यायला लागला. अजूनही मी पायाने आत्याची उघडी मांडी चोळत होतो. असे करत करत आत्याची साडी तिच्या पोटावरती आली आणि त्यामुळे तिची पॅंटी दिसू लागली. मी पुरता वेडा झालो. मला विश्वास बसत न्हवता. माझी आत्या अशी माझ्या बाजूला झोपलीये आणि मी तिच्या शरीराचा उपभोग घेत होतो. मी तिच्या पोटावरती kiss घेतला जेवढं घेता येईल तेवढं. Kiss घेता घेता मी आत्याच्या योनी पर्यंत पोहचलो. तिची योनी फुगीर होती अंधार होता त्यामुळे मी हाताने तिथे स्पर्श केला आणि मला जाणवले. मी एक वेळ आत्या कडे पाहिले ती डोळे मिटून शांत झोपली होती. मी उठलो माझा बनियन आणि शॉर्टस काढलं आणि फक्त underwear वरती आत्याच्या बाजूला जाऊन झोपलो. मी तसाच तिच्या योनी वरती हात फिरवत होतो. योनी वरती kiss घेण्यासाठी मी माझे ओठ आत्याच्या पुच्ची जवळ नेले. मला एक नवीन वास आला त्या वासाने जणू मला नशा चढली. तो वास आत्याच्या पुच्चीचा होता. मी हलकेच तिची पॅंटी थोडीशी खाली घेतली आणि तिच्या पुच्चीवर्ती हात फिरवायला लागलो. तिथे खूप केस होते. मग मी तिची पॅंटी आणखीन खाली ओढली. तिच्या पुच्चीच्या चिरेवर मी माझा हात फिरवायला लागलो. मला त्यावेळी एक वेगळीच धुंदी चढली होती. कोणत्या तरी स्त्रीच्या अश्या प्रकारे जवळ जाण्याची माझी पहिली च वेळ आणि ती स्त्री माझी आत्या होती. त्यामुळे खूप प्रेमाने अगदी हळुवार पणे करत होतो. मी आत्याच्या पुच्चीच्या वरच्या भागात माझा एक बोट घातला. मला तिची पुच्ची ओली लागली, मग मी आणखीन माझे बोट खालच्या दिशेला सरकावलो. आत्याची पुच्ची खूप ओली आणि चिकट झाली होती. मला कळेना की असं का झालंय. मी माझा बोट आत्याच्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि त्याचा वास घ्यायला लागलो. मला तो वास अगदी माझ्या डोक्यात गेला त्यामुळे मी आणखीच उत्तेजित झालो. माझा लंड खूप ताठ झाला होता. आता मला सहन होत न्हवते. मी माझी underwear काढून टाकली. मी आत्याच्या पायांकडे उभा राहिलो. तिच्या कडे पाहिलो आणि तिची पॅंटी हळू हळू खाली घ्यायला लागलो. पॅंटी पूर्णपणे खाली काढल्या नंतर मी हाताने आत्याचे पाय चोळू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने म्हणा किंवा आत्या झोपेत असेल त्यामुळे म्हणा, तिने तिचे दोन्ही पाय थोडेसे बाजूला केले. त्यामुळे मला तिच्या दोन्ही पायात बसायला जागा झाली. मी तिथे जाऊन बसलो आणि तिच्या मांड्या वरून हात फिरवू लागलो, kiss घ्यायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीचा मादक सुगंध घ्यायला लागलो. थोडा वेळ तसेच करून मी आत्याचे दोन्ही पाय आणखीन थोडे बाजूला करून तिच्या पुच्ची कडे सरकलो. माझा लंड तिच्या पुच्ची जवळ होता. मी आत्याकडे पाहिलो एक हात तिच्या पोटाकडे बाजूला ठेऊन माझ्या दुसऱ्या हाताने माझा लंड आत्याच्या पुच्ची वरती घासू लागलो, माझ्या लंड मधून चिकट असे पाणी यायला लागले ते चिकट पाणी आत्याच्या पुच्चीतून येणाऱ्या पाण्यात मिसळत होते. मग मी हलकेच माझा लंड आत्याच्या पुच्चीचा घालायचा प्रयन्त केला लंड थोडासा आत मध्ये गेला. त्यामुळे आत्या थोडीशी हलली. मी तसाच शांत राहिलो. मग पुन्हा माझी कंबर पुढे सरकवली आणि हळू हळू लंड आत्याच्या पुच्चीत सरकवली. माझा विश्वास बसत न्हवता माझा लंड आत्याच्या पुच्चीत होता. थोडा वेळ तसाच थांबून मी माझे दोन्ही हात आत्याच्या बाजूला ठेऊन माझी कंबर हळू हळू पुढे मागे करू लागलो. मी आत्याच्या पुच्चीत माझा लंड आत बाहेर करू लागलो. अगदी हळुवार पणे मी माझ्या आत्याला झवू लागलो. मी तिच्या चेहऱ्याकडे बघत होतो पण अंधार असल्या कारणाने तिचा चेहरा मला दिसत न्हवता. तिने तिचे दोन्ही पाय आणखीन थोडेसे लांब केले त्यामुळे मला अजून थोडी जागा मिळाली. मी माझे दोन्ही गुडघे खाली टेकून आत्याचे दोन्ही पाय माझ्या हाताने बाजूला धरून ठेवलो आणि तिच्या पुच्चीत माझ्या लंडाचे दणके द्याहल लागलो. माझ्या पुढे मागे हालचालीमुळे आमचा बेड हालत होता. त्यामुळे एक वेगळा आवाज रूम मध्ये पसरला होता. झवताना माझ्या तोंडातून हम्म हम्म असा आवाज आणि बेड हलण्याचा एकत्र आवाज त्यामुळे मला आणखीन चेव चढला आणि मी माझा स्पीड वाढवला. माझ्या स्पीड वाडवल्याने आत्या सुद्धा हळू हळू हलू लागली. माज्या प्रत्येक दणक्याने ती वरती जात होती आणि खाली यायची. एखादा नवरा रात्री खूप उशिरा घरी आलेला असतो. आणि त्याला झवायची इच्छा होते पण बायको मात्र झोपलेली असते अश्या वेळी नवरा बायकोचा गाऊन अगदी हक्काने वरती करून तिची पॅंटी कडून तिच्या पुच्चीत लंड टाकून तिला झवत असतो, पण बायको मात्र शांत झोपून झवण्याचा आनंद घेत असते थोडासा असंच काहीसं माझं आणि आत्याच चालू होतं. मी हक्काने तिच्या वर चढलो होतो. आणि तिला दणके देत होतो. ती डोळे बंद करून आनंद घेत होती. मी स्पीड वाढवला तसे माझा लांडातून करंट जातोय की काय असे व्हाययला लागले आणि अचानक माझे शरीर ताठून गेले मी तसाच थांबलो आणि माझा लंड आत्याच्या पुच्चीत हिसके मारू लागला त्या पाठोपाठ माझ्या लंडातून वीर्याची गरम धार यायला लागली. मी तसाच थांबली आणि माजा पूर्ण वीर्य आत्याच्या पुच्चीत सोडल. तसाच दोन्ही हातांवर भार देऊन मी आत्याच्या चेहर्या वर झुकलो. तिने तिचे डोके एका बाजूला केले होते. मी तिच्या मानेवर्ती थोडा वेळ kiss घेत राहिलो. नंतर मी उठून माझे कपडे घातलो. आत्याची पॅंटी तिच्या पायातून वरती सरकवून तिच्यात कंबर वरती नीट आणून ठेवलो. पण तिची साडी आणि परकर तसेच वरतीच ठेऊन दिल. आत्या एका कुशीवर झाली. मी तसाच तिच्या बाजूला तिला चिकटून झोपलो. तिच्या गरम मांड्या चा स्पर्श माझ्या पायांना होत होता. ती सुद्धा शांत झोपली होती. मी माझा हात तसाच तिच्या मांड्या वर हळू हळू फिरवत झोपी गेलो. सकाळी आत्या माझ्या आधी उठून अंघोळ करून रूम मध्ये आली आणी मला उठवायला लागली "समु बाळा उठ, कॉलेज ला जायच नाही का" मग मी उठलो तिने मला good morning म्हटले मी सुद्धा तिला गुड मॉर्निंग म्हणली. मग ती kitchen मध्ये नास्ता करायला गेली. मला आश्चर्य वाटले आत्या काल रात्री घडलेल्या प्रकार बद्दल काहीच बोलली नाही. मी अंघोळ करून कपडे घालून kitchen मध्ये आलो आत्या काम करत होती. मी मागून जाऊन तिला हॅलो म्हणालो. ती म्हणाली" आलास तू" मी तिच्या मानेवर kiss घेणार इतक्यात मला बाजूला करून म्हणाली "सरक लांब हो मला काम करू दे "अस म्हणताना तिच्या चेहर्या वर काहीच भाव न्हवते. ना तिने रागात असे बोलली ना प्रेमाने. त्यामुळं मी बाजूला झालो. मला वाटले की रात्रीच्या प्रकाराने आत्या माझ्यावर नाराज आहे म्हणूनमी काहीच न बोलता नास्ता केला. आणि बॅग घेऊन कॉलेज साठी निघालो. आत्या दारात उभी राहून माझ्या कडे बघत होती. मी तिला बी केलं आणि निघालो एवढ्यात ती म्हणाली " सावकाश जा आणि लवकर ये" मी बर म्हणल आणि निघालो........
मी आत्याला by केलं आणि कॉलेज ला निघालो. कॉलेज मध्ये submission होतं त्यामुळे मला घरी यायला खूप वेळ लागला. आता आत्या रागावेल म्हणून मला थोडी भीती वाटत होती, म्हणून मी कालच्या सारखा आत्यासाठी सुंदर गजरा घेतला आणि घरी निघालो. घरी पोहचलो तोच आत्या gate चा आवाज ऐकून door मध्ये येऊन उभी राहिली आणि म्हणली "मी तुला लवकर यायला सांगितलं होतं, तू उशिरा का आलास."असं म्हणून ती माझ्यावर रागावली आणि आतमध्ये गेली. मी उशीर का झाला ते सांगायचं प्रयन्त करत होतो ते न ऐकताच ती तशीच आत गेली. मी पण तिच्या पाठोपाठ आत गेलो. ती kitchen मध्ये काहीतरी करत होती. मी रूम मध्ये जाऊन फ्रेश झालो आणि kitchen मध्ये गेलो माझ्या हातात गजरा होता. आत्याच्या मागे जाऊन उभा राहिलो आणि तिला मागून घट्ट मिठी मारली आणि सॉरी बोललो आणि उशिरा येण्याचं कारण सुद्धा सांगून टाकलं. तेव्हा कुठे तिचा राग शांत झाला. मी गजरा काढला आणि आत्याच्या केसात माळला. आत्या खूप खुश झाली आणि माझ्या गालावर हात फिरवला. मी माझ्या लंडाचा दाब तिच्या गांडीवर देत होतो तिला बहुतेक ते जाणवले असेल म्हणून तिने मला मागे ढकलले आणि ती काम करायला लागली. मला थोडेसे आश्चर्य वाटले. काल रात्री जी स्त्री माझ्यासोबत संभोग करत होती आज तिच्या चेहऱ्यावर रात्रीच्या प्रसंगाचा थोडासा सुद्धा फरक दिसून येत न्हवता. मी जास्त विचार केला नाही. मी आत्याला तसाच बघत उभा राहिलो मी तिला म्हणालो
मी : आत्या तू आज खूप सुंदर दिसतेस.
आत्या : आज अचानक काय हे?
मी : काही नाही ग, ज्या माणसावर आपण मनापासून प्रेम करतो त्याला त्या प्रेमाची जाणीव करून द्यावी. मी सुद्धा तेच करतोय.
आत्या : हो का? तू खूप मोठा झालायस समु. "I like you".
मी : thanku आत्या असे म्हणून मी तिच्या जवळ जाऊन गालावर kiss करणार इतक्यात ती लांब गेली आणि म्हणाली " मला काम करुदे तू हॉल मध्ये जाऊन बस, जेवण तयार झालं की मी तुला हाक मारेन". मी चुपचाप हॉल मध्ये जाऊन बसलो. 9 वाजले आत्याने हाक मारली "समु जेवायला ये". मी जेवायला गेलो आणि बघतो तर काय आत्याने माज्या आवडीचं जेवण बनवलेलं होतं. आत्याने माझ्यासाठी मटण आणि भाकरी बनवलेली होती. मी wow म्हणालो आणि जेवायला सुरुवात केली. माझी आत्या non veg खात नाही पण खूप चांगल बनवते. जेवण खूप छान झालं होतं. जेवण झाल्यानंतर मी आणि आत्या हॉल मध्ये येऊन tv बघायला लागलो. थोडा वेळ tv बघून झाल्यानंतर आत्या उठली आणि म्हणाली "मी जाते झोपायला, मला झोप येतीए, तू सुद्धा लवकर ये". मी हो म्हणालो. 15-20 min नंतर मी रूम मध्ये झोपायला गेलो. Light नेहमी प्रमाणे बंद होता त्यामुळे रूम मध्ये अंधार होता. मी आज झोपण्या पूर्वी माझ्या अंगातील बनियन आणि short काढून फक्त underwear वरती बेड वरती गेलो. आत्या एका कुशीवर झोपली होती. मी तिच्या मागे जाऊन तिला चिकटून झोपलो. आज तिने गाऊन घातला होता. मी माझा हात पुढे करून आत्याचा एक हात हातात घेतला आणि माझ्या underwear मध्ये घालायचा प्रयन्त केला पण आत्याने तिचा हात माझ्या हातातून सोडून घेतला. मी गप्प बसलो आणि जास्त फोर्स केला नाही. मग मी तिच्या पायांकडे आलो. तिचा गाऊन थोडासा ढगळ होता. त्यामुळे माझे हात सहजपणे तिच्या मांड्यांपर्यंत जात होते. मी तिच्या mandyvarti हात फिरवायला लागलो. आहहहाआ काय छान वाटत होतं. मुलायम मांड्या त्यामुळे माझा लुंड कडक व्हाययला लागला. मी माझ्या लंडाचा दाब आत्याच्या गांडीवर द्यायला सुरुवात केला. आणि एका हाताने तिची मांडी चोळत होतो. हा सगळा प्रकार पूर्णपणे अंधारात चालला होता. त्यामुळे मला आत्याचा आणि आत्याला माझा चेहरा दिसत न्हवता. फक्त अधून मधून श्वास हुंकाराचे आवाज यायचे. माझा हात तिच्या निकर वरती पोहचला. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने आत्या थोडी हलली आणि पालथी झोपली. माझा हात तसाच तिच्या पॅंटी वरती राहिला. मी पॅंटी वरूनच तिची पुच्ची चोळू लागलो. आत्या अगदी हळुवार पणे तिची कंबर हलवत होती. थोड्या वेळाने मी माजा हात काढून घेतला. त्यावेळी आत्याने तिची कंबर उचलून माझा हात बाहेर येण्यास मदत केली. मी माझं underwear काढून पूर्ण नागडा झालो. आणि आत्याच्या अंगावरती जाऊन झोपलो. तिचा गाऊन गांडीपर्यंत वरती आला होता. मी तिच्या गांडीवरती हळू हळू माझा लंड घासू लागलो. आणि तिचे बांधलेले केस मोकळे केले. आणि तिच्या मानेवर्ती kiss घ्यायला लागलो. ती तिचे डोके कधी डावीकडे कधी उजवीकडे करायची. तिचे केस धरून मी तिचा चेहरा थोडा वरती केला आणि तिच्या ओठांवरती kiss करणार इतक्यात तिने ओठ घट्ट मिटून घेतले. मला कळेना ती ओठांवरती kiss का करू देत नाही, काल रात्रीसुद्धा आत्याने तसेच केले. मी जास्त फोर्स न करता तिच्या स्तना खाली माझे दोन्ही हात सरकावलो आणि तिच्या गाऊन चे पुढचे बटण ओपन केलो. हे करत असताना माझ्या लंड ने तिच्या गांडीवर घासणे चालूच होते. मी तीचा गाऊन तिच्या खांद्या वरून दोन्ही side ने खाली घेतला. तो खाली घेत असताना तिच्या ब्रा च्या पट्ट्या सुद्धा खाली घेतल्या. मी तिच्यावरून उठलो आणि तिला सरळ केलं. आम्हा दोघाना एक वेगळीच नशा चढली होती. मी जे काही करेन ते ती चूप चाप करून घ्यायची. तिने एकदासुद्धा तिचे तोंड उघडले न्हवते. त्यावरून मला एक गोष्ट कळली ती ही की आत्याला कोणाच्या तरी वर्चस्वखाली राहायला आवडते. मला ही हेच पाहिजे होते. कोणालातरी आपण dominate करतोय त्यामुळे मला आणखीच चेव चढला. तिचा गाऊन पूर्ण पोटापर्यंत आला होता. आणि तिच्या मांडीवर माझ्या लंडाचा स्पर्श होत होता. तिच्या खांद्यावरून खाली आलेला गाऊन मी आणखी थोडासा खाली सरकवला हे करत असताना आत्याने तिची पाठ थोडीशी वरती उचलली होती. मी तिला दोन्ही दंड धरून तिच्या मानेवर kiss घ्यायला लागलो. ती सुद्धा डोके इकडे तिकडे हलवत होती. मग मी थोडासा खाली आलो. आणि आत्याच्या गुब गुबीत स्तनावर डोके ठेऊन तिथे kiss करायला लागलो. तिचे अर्धे अधिक स्तन उघडे होते. मी आत्याचे दोन्ही हात माझ्या हातात घेऊन लांब केले. आणि तिच्या स्तनावर माझ्या डोक्याचा दाब द्यायला लागलो. तिने माझे हात घट्ट धरून ठेवले होते. आणि सारखे सारखे तिच्या बोटांचा माझ्या बोटाशी धडपड चालू होती. मी तिच्या स्तनाच्या वरचा भाग माझ्या तोंडात धरून चोखू लागलो. थोडा वेळ चोखुन झाल्यानंतर मी आत्यावरून उठलो आणि तिची पॅंटी काढून लांब भिरकावून दिली. अंधार होता त्यामुळे पॅंटी कुठे पडली मला दिसलं नाही. मग मी आत्याच्या पुच्चीवर हात ठेवला आणि मला जाणवले की आत्याने तिच्या पुच्चीवरची केस काढून टाकलेत. कारण काल पहिल्यांदा जेव्हा मी तिच्या पुच्चीला हात लावला होता त्यावेळी खूप केस होते आणि आज एकही केस नाही. मी खूप खुश झालो आणि तिच्या पुच्चीवर्ती kiss घायला लागलो. तिच्या पुच्चीतून मादक सुगंध येत होता त्यामुळे मी आणखीनच एक्साईट झालो. मी पूर्ण नागडा होतो आणि आत्या बिना पॅंटी ची गाऊन पूर्ण वरती सरकलेला आणि अर्धे स्तन उघडे अश्या अवस्थेत होती. मी तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि तिच्या पायांमध्ये जाऊन बसलो. माझ्या दोन बोटाने तिच्या पुच्चीच्या चिरेत थोडासा स्पर्श केला आणि तिचे दोन्ही पाकळ्या अलग केल्या. माझ्या अश्या करण्याने आत्या ने जोरात श्वास सोडला. मग मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि तिच्या अलग झालेल्या पाकळ्या मध्ये फिरवू लागलो असे करायला सुरू करतानाच आत्याने तिची कंबर वरती उचलली. मला कळले की आतोबाने असे कधीच केलं नसणार हा अनुभव आत्या साठी नवीन होता. त्यामुळे मी माझी जीभ आणखीन आत पर्यंत घुसवली आणि खालून वर वरून खाली अशी तिची पुच्ची चाटु लागलो. तिचा श्वास खूप वाढला. रूम मध्ये तिच्या श्वासाचा आवाज वाढला. मी हळूच माझ्या दोन्ही दातात तिचा दाणा चावला तशी ती विव्हळली आणि थोडासा जोरातच आअहहहहहह असा आवाज केला. मी तिच्या कंबरेत हात घालून तिची पुच्ची चाटत होतो. माझ्या तोंडात थुंकीने आणि आत्याच्या चिकट पाण्याने बेडशीट ओली झाली. मला सुद्धा आता सहन होत न्हवते. मी उठून गूढ घ्यावर्ती बसलो. माझा लंड पुच्ची जवळ आणला. आणि लंड चा दाब आत्याच्या पुच्चीवर दिला. मी मुद्दाम थोडं जोरात दाब दिला त्यामुळे आत्या थोडीशी कळवळली. पण तिने काहीच प्रतिकार केला नाही. त्यामुळे मी आणखीन एक जोरात हिसका दिला. बहुतेक आत्याला ते सहन झाले नसणार म्हणू न की काय तिने तिचा एक हात तोंडात धरून चावला आणि दुसऱ्या हाताने बेड शीट घट्ट पकडून ठेवली. मी 2 min तसेच थांबलो आणि त्यामुळे आत्या थोडीशी रिलॅक्स झाली. मग मी हळुवार पने माझी कंबर हलवायला सुरुवात केली. आणि हळू हळू स्पीड वाढवला. आत्याच्या चिकट पाण्यामुळे पुच्चीतून पच पच असा आवाज येत होता. मला कळले की आत्या खूप वेळा झडली आहे त्यामुळे तिची पुच्ची इतकी ओली झाली होती. मी झवण्याच्या स्पीड वाढवला. तसे आत्या हलू लागली. मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेऊन हमसून हमसून तिला झवू लागलो. आत्या कोणत्याच गोष्टीला विरोध करत न्हवती हे बघून मला खूप बरे वाटले. मी तिचे दोन्ही हात हातात घेऊन लांब केले आणि तिच्या अंगावर पूर्ण झोपलो त्यामुळे तिचे स्तन माझ्या छाती खाली दाबले जाऊ लागले. अश्या अवस्थेत तिने तिचे दोन्ही पाय पसरवले. आणि मी तसाच तिला झवू लागलो. बराच वेळ झाला.माझ्या झडण्याचा वेळ आला तसा मी माझा वेग वाढवला आणि माझे डोके आत्याच्या कानाजवळ ठेऊन दिले आणि मी झडू लागलो. माझ्या वीर्याची गरम धार आत्याच्या पुच्चीत जात होती. शेवटचा थेंबापार्यांत माझा लंड आत्याच्या पुच्चीत आचके देत होता. थोड्या वेळाने वीर्य येणं थांबले. मी तसाच आत्याच्या अंगावर पडून राहिलो. थोड्या वेळाने उठून तसेच आत्याच्या बाजून झोपलो. आत्या एका कुशीवर झाली. आणि तिने तिचा गाऊन पुन्हा खांदयवर घेतला आणि गाऊन चे बटण लावून घेतले आणि वरती आलेला गाऊन खाली घेतला. आणि तशीच पांघरून घेऊन माझ्याकडे पाठ करून झोपली. थोड्या वेळाने मी तिच्या कडे सरकलो आणि पांघरुनच्या आत शिरलो. मी तसाच नागडा होतो. आणि तिच्या स्तनावर्ती हात ठेवून तिला चिकटून तसाच झोपी गेलो. दुसऱ्या दिवशी रविवार होता आणि रात्री थकलेले असल्यामुळे दोघाना थोडा उशिरा जाग आली. मी तसाच नागडा होतो आणि आत्या माज्या छातीवर डोके ठेऊन झोपलेली होती. आत्याला जाग आली आणि ती उठली. तिने तिचे केस नीट बांधले. माझा पांघरून नीट केला व ती बेड वरून उठली. ती तिची पॅंटी शोधत होती ती दार जवळ पडली होती. आत्याने पॅंटी उचलली आणि हातात धरून बाथरूम मध्ये गेली. मला लवकर उठ म्हणून सांगून गेली. थोड्या वेळाने ती बाथरूम मधून फ्रेश होऊन आली मी त्यावेळी उठून तसाच नागडा तिच्या समोर उभा होतो. तिने माझ्याकडे पाहिले आणि निर्विकार चेहरा करून म्हणाली की कपडे घालून घे आणि अंघोळ कर. मी नाश्त्याच् बघते. असे म्ह्णून ती kitchen मध्ये गेली. मला खूप आश्चर्य वाटले तिच्या अश्या behavior मुळे. पण मी जास्त लक्ष न देता बाथरूम मध्ये जाऊन फ्रेश होऊन बाहेर आलो आणि नास्ता करायला kitchen मध्ये गेलो
मी अंघोळ करून टॉवेल वरतीच kitchen मध्ये गेलो आणि आत्या समोर उभा राहिलो. आत्या म्हणाली की "डोके पुसून घे नाहीतर सर्दी होईल" मी म्हणालो "तू पुसून दे ना" तिने तिच्या साडीचा पदर हातात घेऊन माझे डोके पुसू लागली. मी तिला अडवलं आणि म्हणालो " माझा टॉवेल काढून त्याने पूस" ती काहीच बोलली नाही तिने तिचा पदर नीट केला आणि माझा टॉवेल काढला. मी टॉवेल च्या आत मध्ये पूर्ण नागडा होतो. आत्याने टॉवेल हातात घेऊन माझे डोके पुसू लागली. मी माझ्या दोन्ही हाताने तिच्या कंबरेत विळखा घातला आणि तिला जवळ ओढल. मी आत्या समोर डोके वाकून उभा होतो आणि आत्या माझे डोके पुसत होती. आणि मी तिच्या कंबरेत हात घालून तिच्या पाठीवरून हळू हळू माझे हात फिरवायला लागलो. तिला आणखीन थोडासा जवळ घेऊन तिच्या ओठावर kiss घायला लागलो इतक्यात तिने मला ढकलले. मला थोडासा राग आला. मी आत्याच्या हातातील टॉवेल हिसकावून घेतला आणि तिला जवळ ओढून घट्ट मिठी मारली. त्यानंतर माझ्या एका हाताने तिचे तोंड घट्ट धरून तिच्या गालांवर दाब देवून तिचे दोन्ही ओठ मी अलग केले. दुसरा हात तिच्या कंबरेत होता. अश्या position मध्ये मी आत्या च्या ओठावर माझे ओठ तेकवलो. ती विरोध करू लागली. मला कळत न्हवते ती रात्री माझ्या कडून झवून घेते मग ओठांवर kiss करायला का देत नाही. मी सुद्धा जिद्दीला पेटलो आणि आत्यावर जबरदस्ती करून तिच्या ओठांचा kiss घायला लागलो. Kiss घेताना मी माझ्या तोंडात थुंकी जमा केली आणि ती आत्याच्या तोंडात सोडली. असे 4-5 वेळा करून झाले मग आत्या थोडी शांत झाली. तिने प्रतिकार करणे बंद केले मी पुन्हा माझी थुंकी तिच्या तोंडात सोडू लागलो ते आत्या कसला ही विरोध न करता पिऊन टाकले. माझा लंड खूप ताठ झाला होता त्यातून चिकट पाणी बाहेर येत होतं. थोड्या वेळाने आत्याने मला बाजूला ढकलून दिले आणि म्हणाली " तू हॉल मध्ये जाऊन बस मी नास्ता आणते" मी बरं म्हणालो आणि माझ्या लवड्या तुन येणारे चिकट पाणी तिच्या साडीच्या पदराला पुसलो. ती काहीच बोलली नाही. मी तसाच नागडा हॉल मध्ये जाऊन बसलो थोड्या वेळाने आत्या नास्ता घेऊन आली. मी पाय लांब करून ताठलेला लवडा आणखीन हलवत होतो आत्या हे सर्व बघत होती पण तिने कसलीच प्रतिक्रिया दिली नाही आणि माझ्या समोर नाश्त्याच् प्लेट पुढे केला. मी नास्ता संपवला. आत्या प्लेट घेऊन जात होती इतक्यात मी तीच साडीच पदर हातात धरला आणि आणि एका झटक्यात तिची साडी काढून टाकली. आत्या माझ्या समोर ब्लॉउज आणि परकर मध्ये होती. मी तिच्या कडे बघून हसत होतो पण ती काहीच न बोलता तशीच आत मध्ये गेली. थोड्या वेळाने ती हॉल मध्ये येऊन बसली. आणि आम्ही tv बघायला लागलो. पुण्या मध्ये रविवारी दुपारचं कोण कोणाकडे येत जात नाहीत त्यामुळे मी बिनधास्त पणे आत्या समोर नागडा बसलो होतो आत्या सुद्धा ब्लॉउज आणि परकर मधेच होती. तिच्या समोरच तिची साडी होती पण तिने साडी हातात सुद्धा घेतली नाही. सगळे दार आणि खिडक्या बंद होत्या आणि खिडक्यांची पडदे सुद्धा लावलेले होते त्यामुळे दिवस असून सुद्धा घरा मध्ये बऱ्या पैकी अंधार होता. मी आत्या चा हात हातात घेवून तिला माझ्या mandivarti बसवून घेतलो. ती काहीही न बोलता माझ्या मांडीवर बसली. माझा लंड तिच्या गांडीवर धक्के देत होता. मी तिच्या blouse चे हुक्स काढून तिचा blouse काढू लागलो तिचा blouse काढायला आत्याने मला मदत केली. मी bouse लांब भिरकावून दिला. तिच्या ब्रा चा हुक काढून तिचे दोन्ही स्तन मोकळे केले आणि मागून हात घालून तिचे टंच अशे भरलेले स्तन मी हाताने दाबू लागलो. आहहहह काय मस्त felling होत. आत्या मागे मान टाकून माझ्या कडून स्तन दाबून घेत होती. मी तिच्या मानेवर kiss घेत होतो. तिच्या तोंडातून मादक हुंकार येत होते. थोड्या वेळाने मी तिला उभी करून तिचा परकर काढून टाकला आता माझी आत्या माझ्या समोर फक्त पॅंटी वर होती मी तीच सौन्दर्य डोळे भरून पाहू लागलो. ती एखाद्या अप्सरे प्रमाणे दिसत होती. गोरे अंग. नाजूक ओठ टंच स्तन. भरलेलं अंग आणि पॅंटी मधून दिसणारी तिची फुगीर पुच्ची. ते सर्व पाहून मी आत्याची पॅंटी खसकन खाली ओढली. आत्या डोळे मिटून उभी होती. मी तिच्या हाताला धरून जवळ घेतलो. आणि तिला इशाऱ्याने माझ्या लवड्यावर बसायला सांगितले. तिने तिचा एक पाय वरती करून माझ्या मंदिवरून पलीकडे ठेवला मी माझ्या हातात लवडा धरून आत्याच्या पुच्चीवर माझा लवडा ठेवला. आत्या हळू हळू लवडा तिच्या पुच्चीत घेऊ लागली. माझा लवडा पूर्ण पणे आत्याच्या पुच्चीत गेला. मग तिचे कंबर हळू हळू हलवू लागली आणि मी खालून तिला दणके देऊ लागलो. एक आत्या आणि तिचा भाचा भर दुपारी निरव अश्या शांत वातावरणात एकरूप होऊन संभोगाचा खेळ खेळत होते. आम्हा दोघांना जगाची काहीच पर्वा न्हवती. मी मन लावून माझ्या आत्याला हिसके मारू लागलो. आत्या डोळे मिटून माझे दणके सहन करत होती. संभोगाचा खेळ आत परम सीमेवर आला होता. आत्याच्या पुचीतून खूप सारे पाणी बाहेर येत होते आणि ते माझ्या पायांवर पडत होते. मी जोर जोरात तिला दणके मारू लागलो. आणि माझा लंड आत्याच्या पुच्चीत वीर्य सोडू लागला. आम्ही दोघेही शांत झालो. आत्या माझ्या लंड वरून उठली. बाथरूम मध्ये जाऊन ती फ्रेश झाली. ती खूप थकली होती त्यामुळे room मध्ये जाऊन झोपली. तिचे सगळे कपडे तशेच हॉल मध्ये पडलेले होते. आणि ती नागडीच जाऊन झोपली होती. मी थोड्या वेळाने रूम मध्ये जाऊन आत्याच्या मागे तिला चिकटून जाऊन झोपलो. तो संपूर्ण रविवार मी आणि आत्याने एकमेकांना झवून घालवला होता. संध्याकाळी हॉटेल मधून जेवण ऑर्डर केलं. आम्ही दोघांनी नागड्यानेच जेवण केलो. आणि पुन्हा मी आत्याला उचलून रूम मध्ये घेऊन गेलो. ती बेड वरती पाय पसरून झोपली आणि मी तिच्या अंगावर जाऊन झोपलो. खालून माझा लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि आत्याला खूप झवलो. दिवसभर संभोग केल्या मुळे दोघाना पण झोप आलेले त्यामुळे आम्ही झोपी गेलो. दुसऱ्या दिवशी कॉलेज मुळे मला लवकर उठाव लागलं. आत्या थकली होती त्यामुळे मी तिला उठवलं नाही. आणि माझा मी आवरून कॉलेज ला निघून गेलो. जाताना आत्याला एक ओठावर kiss दिला आणि by म्हणालो.
अशेच दिवसा मागून दिवस चालले होते, माझे आणि आत्याचे झवणे वाढतच होते आम्हा दोघांना एकमेकांशिवाय चैनच पडत न्हवते. आत्या आता घरा मध्ये मी असतो त्यावेळी नागडीच राहते. फक्त आतोबा असले की कपडे घालते. मी सुद्धा मी आणि आत्या असलो की आम्ही दोघे नागडीच असतो. एक दिवस आत्या माझ्या जवळ येऊन मला kiss दिला आणि म्हणाली की
आत्या : समु आपण असं किती दिवस काढायचं, मला हे सगळं सहन होत नाही.
मी : काय झालं आत्या? अशी का बोलतेस?
आत्या : आपलं नातं हे असं आपण कोणाला सांगू शकत नाही. आपल्या नात्यामुळे मी काही बोलू शकत नाही.
मी : मग आपण आपलं नातंच बदलून टाकूयात.
आत्या : ते कसं शक्य आहे?
मी : आत्या तू माझ्या सोबत लग्न करशील का?
हे ऐकून आत्याच्या डोळ्यात पाणी आले तिने मला प्रेमाने जवळ घेतले आणि म्हणाली " हो समु बाळा मी तुझ्या सोबत लग्न करायला तयार आहे, आयुष्य भर तुझी अर्धांगिनी बनायला तयार आहे" असे म्हणून आम्ही एकमेकांना kiss करू लागलो.
अखेर तो दिवस आला आज मी आणि आत्या लग्न करणार होतो. गावाच्या बाहेर एक जुनं मंदिर होता तिकडे सहसा कोणी येत नाही. मी आणि आत्या तिकडे जाऊन लग्न करायचं ठरवलं. आत्याने छान पैकी सुंदर अशी साडी नेसली होती खूप सुंदर दिसत होती ती. मग आम्ही त्या मंदिरात पोहचलो तिकडे कोणीच न्हवते. पुजारी सुद्धा न्हवता. लग्नाची सगळी मांडणी मी केलो. अग्नी पेटवली. आत्या आणि मी अग्नी भोवती 7 फेरे मारले त्यानंतर मी तिच्या गळ्यात मंगळ सूत्र बांधले आणि तिच्या भांगेत कुंकू भरलं. आता माझी आत्या आत्या राहिली नसून माझी बायको झाली होती. तिने माझ्या नावाचे मंगळसूत्र गळ्यात बांधून घेतले होते. आम्ही दोघांनी मिळून देवाचे दर्शन घेतल. तिथे आत्या वाकून माझ्या पाया पडत होती मी तिला असे का करत आहे म्हणून विचारले तर ती म्हणाली की नवऱ्याचे पाया पडल्यामुळे नवऱ्याला दीर्घायुष्य प्राप्त होते मी बरं म्हणालो आणि तिने मला वाकून नमस्कार केला.
त्यानंतर आम्ही घरी आलो. लग्नाची पहली रात्र आम्ही दोघांनी खूप एन्जॉय केलो. आणि असेच आमचे प्रेम दिवसेन दिवस वाढतच होते. आमच्या नात्या बद्दल कोणाला सुद्धा कधी कसली शंका आली नाही. आतोबा सुद्धा कधीच कसलीच शंका न्हवती. ते त्यांच्या रूम मध्ये झोपायचे मी आणि आत्या रूम मध्ये आतून लॉक लावून घेऊन झोपायचो.
तर मित्रानो कशी वाटली माझी आणि माझ्या आत्याची स्टोरी नक्की कळवा. जर तुम्हाला आणखीन नात्या मधल्या stories पाहिजे असल्यास जरूर सांगा. मी लिहिण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद.
ADMIN
DESI SEX KAHANIYA ;) ;)
Post Reply