प्राजक्ताचं फुल कुस्करलं

शॉर्ट सेक्स स्टोरीस वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
Post Reply
Ani
Posts: 6
Joined: Sun Jul 25, 2021 9:33 am

प्राजक्ताचं फुल कुस्करलं

Post by Ani »

प्राजक्ताचं फुल कुस्करलं...

नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा चावट अॕनी घेऊन आलोय नवी झवणापाणी कथा.चला तर मग तयार व्हा छड्डीत हात घालुन बाबुराव आणि चिमाबाईची कथा वाचायला..

ही कथा आहे माझ्या मावस वहिनीची प्राजक्ता तिचं नाव. प्राजक्ताच्या फुलासारखीच अगदी टवटवीत पण तोंड मात्र गटार. लय आखडु स्वभाव. माझच खरं ही वृत्ती. समोरच्याचा अपमान करण्याची फालतु कला या अपमानामुळेच मला तिच्यावर चढायची संधी मिळाली.
प्राजक्ता सहा महिन्यापुर्वी लग्न करुन मावशीच्या घरात आली. गोरीपान, सडसडीत बांधा, कोवळी कांती, कैरीएवढे बॉल, रसिले ओठ जणु दुसरी रश्मिका मंदाना शोभावी अशीच प्राजक्ता होती. ती जरी माझी वहीनी लागत असली तरी तिला मी नावानेच हाक मारत होतो कारण ती माझ्यापेक्षा वयाने लहान होती. माझी झवाडी नजर तिच्यावर पडली होती. माझ्या भावाची सुहागरात्र होती त्या रात्री तर मला झोपच लागली नाही. आत काय धुमाकुळ चालला असेल यावर माझं लक्ष होतं. पण सकाळी भावाला जेव्हा मी चिडवायला चालु केलं तेव्हा मला समजलं की प्राजक्ताने त्याला फक्त किस करुन दिलं होतं. ती त्याला म्हणाली की लगेच नको करायला मला थोडा वेळ हवा आहे. त्यावरुन मी अंदाज बांधला की हे पाणि जरा वेगळचं आहे. पुढे माझ्या भावाची सुहागरात्र झाली. आम्ही मुंबईला आलो. प्राजक्ता ही मुंबईला आली. राहण्याची व्यवस्था नसताना थोडेदिवस आमच्याकडेच ते दोघे राहत होते.
एकदिवस मी दारु पिऊन आलो होतो. तेव्हा सगळे एकत्र बसलेले असताना दारुच्या नशेत माझा पाय चुकून तिच्या साडीत गेला. तिला वाटलं मी मुद्दाम केलं
सगळी पाहुणे मंडळी माझ्याकडे पाहु लागली मी त्यांना समजावु लागलो. पण तिने या गोष्टीचा कांगाला केला. मला माझ्या बापाने खुप मारलं. माझा खुप अपमान केला. पुढे माझ्या वडीलांच्या ओळखीने त्यांना एक रुम आमच्या जवळच्याच एरियात घेऊन दिली.प्राजक्ता आमच्या घरातुन गेली पण माझ्या दिमागातुन गेली नव्हती. काही करुन मला माझ्या अपमानाचा बदला घ्यायचा होता. मी मनाशी पक्क केलं हे प्राजक्ताचं फुल कुस्करायच हिला नासवायचं.
मी त्या संधीची वाट पाहु लागलो. तिची माफी वैगेरे मागुन प्रकरण शांत केले.मध्ये पाच एक महीने गेले. माझ्या भावाला काही दिवसासाठी अचानक गावी जावे लागणार होते. त्याने आमच्या घरच्यांना प्राजक्ताची काळजी घ्यायला सांगितली होती. आता मी माझ्या प्लॕनला अंजाम द्यायची वेळ आली होती.मी प्राजक्ताच्या घरी गेलो. तिने खोटचं हसुन स्वागत केले. तिने मला पाहुन तोंड वाकडं केलं. माझ्या उरात अपमानाची आग धुमसत होती. तिने मला आत घेतले त्या दिवशी ती खुपच मादक दिसत होती. लाल रंगाची साडी, त्यावर त्याच कलरचा ब्लाऊज, ब्लाऊजमधुन स्पष्ट उठुन दिसणारा ब्रा काय सेक्सी दिसत होती. अहहह...
पाठीवर मोकळे सोडलेले केस, ब्लाऊजमधुन उघडी दिसणारी पाठ, आणि साडीतुन अर्धी उघडी दिसणारी कंबर तिला पाहुन माझा तंबु उभा राहिला होता. ती माझ्याशी नॉर्मल बोलत असली तरी मला तिला आज झवायचेच होते. मला पाणि देऊन ती चहा करण्यासाठी म्हणुन किचन मध्ये गेली. मी तिच्या पाठी मागे गेलो ती चहा करण्यात व्यस्त होती मी तिला मागुन मिठी मारली तशी ती दचकली... "भाऊजी हे काय करताय, सोडा मला... ती मला मारु लागली मी मिठी अजुन घट्ट केली ती मला चापट्या मारु लागली मग मी जरा चवताळुन तिला उचलुन भिंतीला तिची पाठ टेकवली आणि जबरदस्ती तिला कीस करु लागलो... ती मला दुर ढकलत होती... मारत होती पण मी थांबणार नव्हतो... तिने माझ्या कानाखाली मारली तेव्हा मात्र माझी सटकली. मी तिच्या झिंज्या धरुन तिला दोन चार कानाखाली वाजवल्या. म्हणालो, तुला आज मी झवणार आहे, तुझ्यावर रेप करणार आहे. तुला नासवणार आहे. ती रडत होती. "भाऊजी मला सोडा... मी तुमचं काय वाईट केलय. मी तिला जोरदार कानाखाली वाजवली ती जमिनीवर पडली.
अग झवाडे मी काही न करताच माझ्या नावाची बदनामी केलीस तु... त्यावेळेला चुकुन तुझ्या साडीत पाय गेला तर इतका कांगावा केलास आज बघतो तुझ्या अंगावरची साडी उतरवताना कोण आडवा येतोय, "भाऊजी मला माफ करा माझी अब्रु नका लुटु. मी तुमच्या पाया पडते. " मी चिडुन म्हणालो, अग तुला माफी मागणं शोभत नाय गं. तुझा अॕटीट्युड दाखवं, प्रत्येकाचा अपमान कर.. फटकळपणे बोल. तुझी मस्ती आज मी जिरवणार. तिच्या अंगावरची साडी काढुन बाजुला फेकली. तशी माझ्यासमोर ती ब्लाऊज आणी परकर वर उभी होती. मी तिला चाटु लागलो ती विरोध करत होती.. पण माझं काम चालु होतं मी तिचा ब्लाऊज फाडुन काढला. तिची ब्रा फाडली. माझ्यात सैतान शिरला होता. मी कशाचीच तमा ठेवली नव्हती..तिचे माऊ तोंडात घैऊन चोखत होतो ती उउउउउउ उम्मउम्म आआआआआ असे आवाज करत होती. ती फक्त रडत होती. विरोध मावळला होता कदाचित तिला कळुन चुकले की आता विरोधाचा काहीच फायदा नव्हता मी तिला भोगणारच होतो. तिच्या बेंबीत मी जीभ घुसवली तिच्या पोटावर थुंकुन बेंबी चाटु लागलो घाम लाळ यांचा संगम झाला होता तिला उचलले आणि तिचा परकरची नाडी सोडली.परकर गळुन पडला. आता फक्त निकर राहिली होती, मी निकरवरुनच तिच्या पुच्चीला दाबु लागलो ती वेडीपीशी झाली होती. तिचं अंग थरथरु लागलं. ती आऊचआआआ इआइइइइ ऊऊउउ असं विव्हळत होती. तिची निकर सुद्धा मी फाडली. आता ती माझ्यापुढे पुर्ण नागडी उभी होती. माझी अंडरवेअर काढुन तिला लवडा चोखायला सांगितला. साली चोखायाला तयार नव्हती मी तिचे केसाला धरुवृ तोंडात लवडा नरड्यापर्यंत घुसवला तिचा श्वास कोंडला मला तिची दया आली मी लंड बाहेर काढुन पुन्हा घुसवला आता ती हळुहळु लवडा चोखत होती. मी तिला उताणी झोपवली, तिच्या मांड्यांमध्ये शिरलो ती मला पुच्चीला हात लावुन देत नव्हती तिच्या बॉलवर जोरदार दाब दिला तसा तिने पुच्चीवरचा हात काढला मी लगेच पुच्चीचा ताबा घेत तिथं तोंड घातलं. प्राजक्ता मला विनवत म्हणाली, भाऊजी असं करु नका तुमची भावजय आहे मी. मी तिची पुच्ची चाटत म्हणालो, आता या घडीला तु फक्त माझी रांड आहेस. काळजी करु नकोस यातलं केशवला काही कळणार नाही तुझी इज्जत जाणार नाही. मला फक्त माझ्या अपमानाचा बदला घ्यायचा होता. त्या दिवशी काहीच न करता माझा एवढा अपमान केलास म्हणुन आज तुला माझ्या अंगाखाली घेणार आहे, असं म्हणुन तिच्या पुच्चीवर लवडा सेट करत आत घुसवला. तशी ती जोरदार किंचाळली आआआआआ आऊचआआआ आआआआआ इइइआइइइइ... सोड कुत्र्या मला सोड ... मी तिचे आम्मे दाबत तिला शॉट मारत होतो. मी तिला डॉगी पोझीशन घ्यायला लावली. मागुन पुच्चीत लवडा घुसवत म्हणालो तुझ्यासारखी कुत्री मला रोज झवायला मिळावी. आआआआआ आऊचआआआ इआइइइइ ती फक्त ओरडत होती. माझं पाणि निघणार होत. तिला माझ्या लवड्यासमोर कुत्री सारखी जीभ बाहेर काढुन बसायाला सांगितलं आणि मी हलवु लागलो तिच्या तोंडात माझा सगळा चीक रिकामा केला. प्राजक्ताचं फुल माझ्या अंगाखाली कुस्करल्याचा आसुरी आनंद मला झाला होता. त्या दिवसानंतर ती माझ्या वाटेला कधीच गेली नाही.

चावट अॕनी...
Post Reply