तृप्तीची कामतृप्ती

शॉर्ट सेक्स स्टोरीस वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
Post Reply
Ani
Posts: 6
Joined: Sun Jul 25, 2021 9:33 am

तृप्तीची कामतृप्ती

Post by Ani »

तृप्तीची कामतृप्ती....

नमस्कार मित्रांनो मी अॕनी तुमच्यापुढे घेऊन येतोय बाबुराव आणि चिमाबाई सिरीज मधील पुढील कथा तेव्हा हलवायला आणि बोट घालायला सज्ज व्हा.

ही घटना माझ्या सोबत मागच्या वर्षीच घडली. मी ज्या ठिकाणी कामाला होतो तिथं स्वर्गातल्या अप्सरेला फिक्या पाडतील अशा १०१ पोरी त्यांची जवानी पाहुन पँटचा तंबु झालाच पायजे. मी गावझवाडा होतोच पण अॉफीसात माझी इमेज चांगली होती. पण माझी नजर सगळ्या पोरींवर मी नकळत टाकायचो काही लग्न झालेल्या तर काही बिनालग्नाच्या होत्या काही एक दोन बाळंत होत्या. काही बाळंत होऊन आलेल्या होत्या सगळ्याच भरगच्च होत्या. बॉल बोचे मांड्या सगळ सगळं अगदी मी डोळ्यात साठवुन घ्यायचो अशातच एक नवी मुलगी दुसऱ्या टिममध्ये आली होती. दिसायला तशी गावठीच होती तसही मला गावरान मालच आवडायचा. तिच्या गळ्यात लायसन होतं मी म्हंटलं तिचं भुभीपुजन आधीच झालयं. मला काही फरक पडणार नव्हता. तिची फिगर मस्त होती. गोरीपान बॉल पण मिडीयम बोचा थोडा बाहेर आला होता आणि लेगीजमध्ये तर काय हॉट दिसायची असं वाटायचं मागुन लेगीज वरुन गांडीत लवडा घालावा आणि लेगीज फाडावी, पण मला घाई करायची नव्हती कारण पाखरु अॉफिसात नवं होतं. ते तिखट आहे का... गळाला लागेल का याची खात्री करणं गरजेच होतं. पण मी जास्त कुठल्या पोरीशी मुद्दामच बोलत नव्हतो. याउलट माझा मित्र तेजस याला पोरींशी बोलण्यात लय इंटरेस्ट. सगळ्या पोरींना पैसे खर्च करणारा बकरा मिळाला तो म्हणजे तेजा. पण त्याची डाळ कुठं शिजत नव्हती. या पोरीशी पण तो बोलु लागला त्यांची मैत्री झाली. मी तेजसला तिच्याबद्दल विचारायचो. नाव गाव सगळं कळलं आणि एक गोष्ट पमृ समजली की लग्नाला तीन वर्ष होऊन सुद्धा मुलं नव्हतं. मी तेवढीच गोष्ट हेरली. हळुहळु मी माझा बे सोडुन ती जिथे बसायची तिकडे बसु लागलो. मी तु न्यु जॉइनिंग का एवढचं सुरवातीला विचारलं. तिने हो म्हंटले. मी तिला मुद्दाम नाव विचारलं ती म्हणाली तृप्ती. मी म्हणालो, नाईस नेम. तिने थँक्यु म्हणुन माझ्या बाजुला येऊन बसली. मध्ये मध्ये क्वेरी विचारायची. असेच दोन महिने गेले. आता आमची घट्ट मैत्री झाली होती. आता तृप्ती माझ्या सोबत खुलली होती बिंधास्त बोलायची. मनातलं सांगायाची मलाही हळुहळु तिच्यावर प्रेम होऊ लागलं. तेज्या मात्र मला शिव्या घालायचा. कारण त्याचा डाव मी पटवला होता.
मी ही थोडा स्वार्थी होतो. मला तिला भोगायचं होतं कदाचित तिलाही तेच हवं होतं पण मला कंफर्म होत नव्हतं. कारण मुली कधीच दाखवत नाहीत की अख्या गावाची रांड आहे. पण काहीना काही कारणाने ती मला स्पर्श करायची, मी तिला सिनियर असल्याने ती मला अहो म्हणायची, मला नवर्याचा फिल यायचा.
जुलै महिन्यात त्यांची टिम आणि आमची टिम फार्म हाऊस ला पिकनिक ला जायचा प्लॕन करत होती. सरांनी approve केलं. मग दोन दिवसाची आमची पिकनिक फिक्स झाली. माझ्या डोक्यात एक नवीनच प्लॕन शिजत होता. पण तृत्पतीच्या नवर्याने तिला ट्रिपला नकार दिला होता. पण तृप्ती यायला तयार होती. तिच्या नवर्याला समजावणे गरजेचे होते. तिच्या मैत्रीणींनी तिच्या नवर्याला समजावले शेवटी ती यायला तयार झाली.ती तर खुश होतीच पण तिच्यापेक्षा मी जास्त खुश होतो कारण मी तिला हेपणार होतो... ट्रिप सुरु झाली. तृप्ती बसमध्ये माझ्या बाजुलाच येऊन बसली तिने पिवळ्या रंगाची टॉप आणि लेगीज घातलेली त्यात ती कमालीची सेक्सी दिसत होती. माझा मधुन मधुन तिच्या हाताला मांड्यांना स्पर्श होत होता माझा बांबु स्पॉटवर पोहचेपर्यंत टाईटच होता. आम्ही फार्म हाऊसवर पोहचलो. सगळेजण मस्त धम्माल मस्ती करत होते. माझं लक्ष फक्त तृप्तीवरच होतं तिने स्विंमिंग कॉश्युम घातल्यानंतर तर माझ तिच्यावरची नजर हटेनाच असं वाटायचं की तिला पाण्यातच कचकचा झवुन काढावी. पण ते फक्त माझं स्वप्न होतं. रात्रीचे आठ साडेआठ वाजले असतील सगळेजण ड्रिंक करायला बसले पोरं पोरी वेगवेगळा ग्रुप करुन बसले होते मुलांनी बियर व्हिस्की, तर पोरींनी वाईन, ओडकाच्या बाटल्या आणल्या होत्या. तृप्ती पण वाईन पीत होती मला वाटत नव्हते की तृप्ती ड्रिंक करत असेल पण तिने ते केल होतं त्यामुळे माझं काम सोप्प झालं होतं मी पण इकडे चार पेग मारुन बाजुला झालो. सगळेजण जेवले आणि झोपायच्या तयारीला लागले. पोरांच्या रुममध्ये शिरलो. रात्रीचे बारा साडेबारा वाजले होते मला झोप येत नव्हती म्हणुन मी बाहेर आलो. तर तृप्ती आधीच स्विमिंगपुल मध्ये पाय टाकुन बसली होती. मी तिच्या बाजुला जाऊन बसलो. "झोपली नाहीस" मी तिला विचारले, ती म्हणाली, नाही मला नवीन जागी पटकन झोप येत नाही. मी मुद्दामच विचारले तु ड्रिंक कधीपासुन करतेस. असच कधीकधी वोकेजनली करते. अहो काय करणार खुप टेंशन आहे आयुष्यात ते विसरण्यासाठी कधीतरी करते लग्न होऊन पाच वर्ष झाले पण मुलबाळ होत नाही दोष माझ्यात नसताना मला दोषी ठरवतात. काय करु मी? नवरा समजुतदार नाही सतत संशय घेतो. कुठे बाहेर राहीली तर हजार फोन, सगळं टोचत हो मनाला असं म्हणत म्हणत ती माझ्या मिठीत शिरली, मी तिला धीर देत म्हणालो, अग संसार म्हटल्यावर चालायचचं. होईल सगळं व्यवस्थित नको काळजी करु. तुम्हाला खरं सांगु तुमच्यासोबत असले ना की खुप छान वाटतं तृप्ती जास्त जवळ येत बोलली. तुमच्यासारखा नवरा मला हवा होता. मी नशेच्या आधीन होतो आणि तिलाही वाईनची नशा होतीच. आम्ही एकमेकांच्या इतकं जवळ आलो की सगळी बंधन झुगारली होती मला तुम्ही हवे आहात अनिकेत. मला माझा नवरा नको. प्लीज. मी तिला समजावत म्हणालो हे चुकीच आहे. पण ती ऐकत नव्हती. तीने माझ्या तोंडात तोंड घालुन मला गप्प केले. आमची किसिंग चालु झाली. मी मनातुन आनंदलो होतो मासा गळाला लागला होता. दहा मिनिटे किस केल्यावर मी तिच्या ड्रेस वरुनच तिचे बॉल मळत होतो मध्येच तिच्या बोंडांना चिमटीने चिवडत होतो. तिच्या अंगावर शहारे येऊन तिचे थानं कडक झाले होते मी मुद्दाम तिच्या अंगावर पुलमधले पाणि उडवले. ती भिजलेल्या रुपात काय मादक दिसत होती आम्ही पुलमध्ये उतरलो आणि तिथे तिला किस केली. बॉल दाबुन दाबुन लाल झाले होते ती आता आसुसली होती ती म्हणु लागली. बाहेर चला बाजुला एक झुडुप होतं मी तिला अलगद उचलुन त्या झुडुपाच्या मागे घेऊन गेलो गवतावर झोपवलं. गवताची एक काडी तिच्या सर्वांगावर फिरवत तिला तापवु लागलो मध्येच मानेवर ओठांनी कमाल करायचो मला ती गरम झालेली दिसत होती. नशेचा आमलं दोघांवरही होता. मी पटकन माझे कपडे काढले. ती उठुन माझ्या छातीवर चुंबन घेऊ लागली माझे मनुके ओठात धरुन ओढायची मला फुल सेक्स चढला होता. मी तिच्या बेंबी भोवती रेंगाळु लागलो. चाटचाट बेंबी चाटली, ती म्हणाली माझी पुच्चीपण चाटणार ना? अशीच चाटा मग तिची लेगीज काढली पँटी काढली तिने कंबर उचलुन मदत केली. तिची गोरीपान गुलाबी पुच्ची माझ्यासमोर उघडी पडली मी तिला जिभैने झवु लागलो. ती तडफडु लागली. तिने माझं डोकं तिच्या पुच्चिवर अजुन दाबले. ती म्हणाली माझ्या नवर्याने कधीच तिला चाटली नाही. त्याला माझी आवडत नाहीत. मी म्हणालो, येडझवा आहे तो बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद. पुन्हा चाटु लागलो. तिचा दाणा जिभेने चुसायचो तशी ती उडायची अअआआआअअअ उउउउउउ ऊम्मम्म् आई ग मेले असं ओरडु लागली तिच्या पुच्चीला चाटुन चाटुन लाल करुन टाकले. ती दोनदा झडली आता माझी पाळी होती. मी म्हणालो तृप्ती तु माझा सोटा चोक तिने पटकन तो तोंडात घेतला आणि आईस्क्रीम सारखा चोकायला सुरवात केली. चाटत होती. ती थकलेली पाहुन मी तिला बास म्हंटलं आणि उताणी झोपवली. दोन्ही पाय गुडघ्यात दुमडले आणि तिच्या पायांच्या मध्ये जाऊन बसलो. सोटा हातात घेऊन तिच्या पुच्चीवर सेट करु लागलो. तिने डोळे बंद केले होते तिच्या न कळतच मी तिला जोरदार झटका दिला पण सालीची पुच्ची खुपच टाईट होती. त्यामुळे अर्धाच आत शिरला मला मात्र जोरदार कळ आली दोघांची कींकाळी एकदम बाहेर पडली. मी शांत होतं अजुन एक झटका दिला आता बरोबर नेम लागला पुरा लवडा आत शिरला मी हळु हळु कंबर हलवु लागलो ती पण मला साथ देत होती मध्येच तिचे थानं मी पिळत होतो. मी स्पीड वाढवला तशी ती कळवळु लागली "जरा हळु करा अनिकेततततत.... लय दुखतय.. मी तिला म्हणालो, फक्त दुखतय का मजा नाही येत का ? "मजा तर खुप येतीय, तृप्ती म्हृणाली.
माझा गळायला आला होता मी तिला विचारले, कुठ सोडु... तिने सांगितले मला माझ्या माथ्यावरचा वांझोटीचा कलंक मिटवायचा आहे माझ्या आतच सोडा.. मला गाबण करा... मी तिने म्हंटल्या प्रमाणे आतच माझी नळी रिकामी केली. ती मला बोलु लागली, अनिकेत खरं सांगु माझं फक्त नाव तृप्ती आहे पण आजवर मी अतृप्तच होते आज तुम्ही मला खर्या अर्थाने तृप्त केले. त्या रात्री आम्ही दोन वेळा झवले. तृप्ती माझ्या विर्याने प्रेंग्नंट राहिली होती. हळुहळु मी तिच्यापासुन दुर झालो कारण तिच्या नवर्याला संशय येऊ नये म्हणुन ते गरजेचे होते.


तुमचाच लाडका
चावट अॕनी
Post Reply