Search found 1170 matches

by admin_dsk
Wed Nov 10, 2021 6:49 pm
Forum: मराठी सेक्स कथा (कादंबरी टाइप)
Topic: गोष्ट मामाच्या गावची
Replies: 9
Views: 756

Re: गोष्ट मामाच्या गावची

सपनाने माझा लवडा तिच्या भोकात घालताच मला एक वेगळीच अनुभुती जाणवली. माझा सुपडा आत योनीत आत घ्यायला तिला जरा त्रास पडला. सुपड्याचा आत प्रवेश होताच तिची टाईट पुच्ची माझा जाडजुड लवडा हळुहळु गिळत होती. तिची योनीतली आतली उष्णता एखाद्या भट्टीसारखी मला जाणवली. सपना सराईतासारखे माझा लंड पुर्ण आत घेत एखाद्या ...
by admin_dsk
Wed Nov 10, 2021 6:49 pm
Forum: मराठी सेक्स कथा (कादंबरी टाइप)
Topic: गोष्ट मामाच्या गावची
Replies: 9
Views: 756

Re: गोष्ट मामाच्या गावची

सपना आणि श्वेता आपापसात कुजबुजत होत्या. मी कान देवुन एकायचा प्रयत्न केला पण मला काही त्यांचे बोलणे ऎकु येत नव्हते इतक्या बारिक आवाजात त्यांचे चालु होत. शेवटी मी तो नाद सोडुन पोहत होतो. सपनाने "श्वेताला मी तुला माझ्या दिल्लीच्या बॉयफ़्रेंडची गंमत सांगीतली होती आठवते?" "कुठची ग?" &...
by admin_dsk
Wed Nov 10, 2021 6:49 pm
Forum: मराठी सेक्स कथा (कादंबरी टाइप)
Topic: गोष्ट मामाच्या गावची
Replies: 9
Views: 756

Re: गोष्ट मामाच्या गावची

"भरपुर........" सपनाने चेकाळुन उत्तर दिले. "मला बघायचे आहे. मी कधीच पाहिले नाही." श्वेताने माझ्या लवड्यावर हात गाडी चालु करत पुट्पुटली. "तुझा हात त्याच्या बॉल्सवर लाव. मीपण तुला मदत करते " सपना बोलली. तिने माझ्या लवड्याचा ताबा घेताच श्वेताने माझ्या गोट्या चुरगळायला लागल...
by admin_dsk
Wed Nov 10, 2021 6:48 pm
Forum: मराठी सेक्स कथा (कादंबरी टाइप)
Topic: गोष्ट मामाच्या गावची
Replies: 9
Views: 756

Re: गोष्ट मामाच्या गावची

मी शॉर्ट काढली तरी माझी फ्रेंची माझ्या अंगावर होती. ते लगेचच त्यांच्या लक्षात आले. मी मुद्दामच त्यांच्यापासुन लांब जात पोहायला लागलो. त्या दोघी "राजु धिस इज नॉट फ़ेयर!" असे एकासुरात ओरडत माझ्या मागे आल्या. मी सावकाश पोहत होतो त्यामुळे त्यांनी मला झटकन गाठले व मागुन माझा पाय पकडला. मी काहीच...
by admin_dsk
Wed Nov 10, 2021 6:48 pm
Forum: मराठी सेक्स कथा (कादंबरी टाइप)
Topic: गोष्ट मामाच्या गावची
Replies: 9
Views: 756

Re: गोष्ट मामाच्या गावची

सकाळी उठायला जरा उशीरच झाला. वर्क आउट करायला जिममध्ये पोचलो तेव्हा ७ वाजले होते. घरात सामसुम होती. कारण मामा, मामी, आजी व मंजु सकाळीच उठुन मुंबईला गेले असावेत. बेसमेंट्च्या जिन्यातच जिममधे लावलेल्या फ़ुल वॉल्युम म्युझिक माझ्या कानावर आदळले. अमेरिकन श्वेता ट्रेड्मीलवर पळत होती व पंजाबी कुडी सपना सायक...
by admin_dsk
Wed Nov 10, 2021 6:47 pm
Forum: मराठी सेक्स कथा (कादंबरी टाइप)
Topic: गोष्ट मामाच्या गावची
Replies: 9
Views: 756

Re: गोष्ट मामाच्या गावची

गोष्ट मामाच्या गावाची भाग ०४ जवणे आटपायला ११ वाजुन गेले. दुसऱ्या दिवशीही मामामामी मुंबईला जाणार होते. आजी मंजुला घेवुन मुंबईला एका फ़ॅमीली फ़ंक्शनला जाणार होत्यी. त्यामुळे आजी मगाशीच झोपायला गेली होती. मामामामी, श्वेता व सपना आपल्या वरच्या मजल्यावरील बेडरुम मध्ये झोपायला गेले. मंजुची बेडरुम आजीच्या ...